Commissarissen Commissarissen Mr. A. S. van Nierop, te Overveen, Oud-Directeur der Hypotheek bank voor Nederland N.V., President. Dr. Jos. Janssens, te 's-Gravenhage, Lid van het Bankierskantoor M. de Jong Zoon, Vice-President. Mr. J. K. Schellenbach, te Breda, President van de Arrondisse mentsrechtbank te Breda, Secretaris. Mr. M. J. Bos, te Amsterdam, Directeur der Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. en der Nederlandsche Hypotheekbank N.V. Mr. H. J. M. Loeff, te 's-Hertogenbosch, Burgemeester van 's-Hertogenbosch. A. T. Staal, te Wassenaar, Directeur der N.V. Westlandsche Hypotheekbank. J. C. C. Baron van Till, te 's-Gravenhage, Lid van de Firma Landry van Till. Mr. L. B. J. Vermeulen, te 's-Gravenhage, Oud-Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. G. E. van der Werff, te Amsterdam, Directeur Van der Werff Hubrecht N.V. Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom, te 's-Gravenhage, Advocaat. Raad van Toezicht Mr. A. S. van Nierop Mr. M. J. Bos Dr. Jos Janssens Mr. H. J. M. Loeff Mr. J. K. Schellenbach. Directie H. C. J. Kouwenhoven Th. M. F. Vos. Adjunct-Directeuren P. Q. H. Kouwenhoven Ir. F. J. M. Berntsen c.i. Procuratiehouders P. M. van Zwieteren. Mr. Th. P. L. Kouwenhoven. Bijkantoor Rotterdam Th. P. Vos, Directeur. J. C. A. Breusers, Procuratiehouder. Accountants De Haan, Stol Co., 's-Gravenhage. 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 5