VERSLAG OVER HET ZEVEN EN VEERTIGSTE BOEKJAAR 1957 j KANTOOR 's-GRAVENHAGE, Stationsweg 21, Telef. 115690 UIT TE BRENGEN IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP MAANDAG 28 APRIL 1958 BIJKANTOREN: ROTTERDAM, Mathenesserweg 27a, Telef. 30388 DELFT, Oude Delft 245, Telef. 21318

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 3