3 Winkels met 9 flatwoningen aan de Kleiweg te Rijswijk (Z.H.). Bouw: N.V. „Gebam”.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 22