„N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM" VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1957 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN WOON- EN WINKELHUIZEN GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 1