N.V. „GEBAM" Maatschappij tot het bouwen van woon-, winkelhuizen en bedrijfspanden. Commissarissen Dr. Jos Janssens, Voorzitter. Mr. J. K. Schellenbach, Secretaris. Mr. M. J. Bos. H. C. J. Kouwenhoven. Mr. A. S. van Nierop. Th. M. F. Vos. Directie M. C. Remkes. Adjunct-Directeur Ir. P. van Dijk, c.i. Accountants Commissarissen Directie Procuratiehouders De Haan, Stol Co., 's-Gravenhage. N.V. „Makelaarskantoor GEMAKO” Algemeen advies-, administratie- en makelaarskantoor voor onroerende zaken en bemiddelingskantoor voor hypotheken en assurantiën. Dr. Jos Janssens, Voorzitter. Mr. J. K. Schellenbach, Secretaris. Mr. M. J. Bos. H. C. J. Kouwenhoven. Mr. A. S. van Nierop. Th. M. F. Vos. W. de Ridder. J. M. Boël. M. Heijmans. C. D. Kreeft. Accountants De Haan, Stol Co., 's-Gravenhage.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 19