Vennootschappen FGH Bank N.V. Situatie per 12 februari 1999 FGH Bank N.V. Nederlandse Hypotheekbank N.V. * '/asTr.QFnroNtuiTaNrY FGH Expertise B.V. VASTGOmFXPI OITATIE Belfries I B.V. B.V. Verenigd Onroerendgoed Vermogen (50% belang] voor deze vennootschappen is een verklaring ex artikel 403, Titel 9, BW 2, afgegeven. Een volledige lijst met namen en zetels van de in de consolidatie betrokken deelnemingen, alsmede de overige deelnemingen, is gedeponeerd bij het Handelsregister te Utrecht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 35