TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE EN DE GROEPS WINST- EN VERLIESREKENING PERSONEELS- EN ANDERE BEHEERSKOSTEN Personeelskosten: salarissen sociale lasten overige personeelskosten Andere beheerskosten: huisvestingskosten diensten van derden kantoorkosten overige kosten Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 2.439 3.638 2.213 5.898 Groeps winst- en verliesrekening 17.141 2.51-3 2.212 839 3.692 2.213 5.964 12.708 Het gemiddeld aantal medewerkers dat gedurende het boekjaar bij FGH Bank N.V. werkzaam was, bedroeg 177 (1997: 182). De bezoldiging van bestuurders en uitkeringen aan voormalige bestuurders bedroegen 5,7 miljoen (1997: 0,5 miljoen). De beloning van commissarissen bedroeg 0,01 miljoen (1997: 0,1 miljoen). Het aantal commissarissen was op 31 december 1998: 3. Het totaalbedrag van aan bestuurders en commissarissen verstrekte leningen bedroeg op 31 december 1998: 0,4 miljoen (1997: 1,8 miljoen).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 31