Groepsbalans per 31 december 1998 na resultaatbestemming (x 1.000) 1997 ACTIVA Kasmiddelen Kortlopend overheidspapier Bankiers Kredieten: kredieten aan de overheid kredieten aan de private sector Aandelen Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Overlopende activa 25.455 7.294.307 147.969 170.000 7.322 9.091 6.111.976 7.319.762 1.052 0 40.661 46.120 4.183 76.378 170.859 0 14.365 6.121.067 1.051 30 38.966 133.019 12.035 75.326 Totaal activa PASSIVA Bankiers Toevertrouwde middelen: spaargelden overige toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Eigen vermogen groepsvermogen Totaal passiva 175 4.001.529 7.813.447 2.773.817 1.175 5.314.204 4.001.704 0 80.804 194.013 27.465 735.644 7.813.447 6.566.718 310.882 5.315.379 1.363 74.037 175.474 21.787 667.796 6.566.718 Voorwaardelijke schulden 28.534 25.850 Onherroepelijke faciliteiten 702.826 534.628

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 16