Vennootschappelijke balans per 31 december 1998 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 1998 Groepsbalans per 31 december 1998 Groeps winst- en verliesrekening over 1998 Algemeen Grondslagen voor consolidatie Grondslagen voor de waardering en resultatenbepaling Toelichting bij de afzonderlijke posten van de vennootschappelijke- en de groepsbalans Toelichting bij de afzonderlijke posten van de vennootschappelijke en de groeps winst- en verliesrekening.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 13