Inhoud Jaarverslag Kerncijfers 5 Preadvies van de raad van commissarissen 6 Directieverslag 1996 7 - 8 Jaarrekening Vennootschappelijke balans 10 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 11 Groepsbalans 12 Groeps winst- en verliesrekening 13 Toelichting 14-27 Overige gegevens Accountantsverklaring 28 Bestemming van het resultaat 29 Vennootschappen FGH BANK N.V. 30 An English translation of this annual report is available.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1996 | | pagina 5