Kerncijfers (over de laatste 5 jaar) (x f 1 mln.) 1988 Resultaat Bruto resultaat 78 Belastingen 1 Toevoeging VAR 25 Netto resultaat 51 Krediet bed rijf Hypotheken - Sluitingen 1.594 - Aflossingen/Omzettingen 1.065 - Hypotheekportefeuille 4.516 Overige kredieten Financiering Aandelenkapitaal 171 Reserves 264 Achtergestelde leningen 192 Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen 3.457 Spaargelden, deposito's en crediteuren 599 Bankiers o/g 616 in 1992 heeft een omzetting plaatsgevonden van f 1.298 miljoen van hypotheken naar overige kredieten. 1989 1990 1991 1992 87 87 95 82 0 10 22 31 10 10 23 20 77 67 50 31 1.512 1.624 2.004 2.209 1.200 1.204 1.542 2.954 4.828 5.248 5.710 4.965 285 1.575 171 171 171 171 328 372 404 438 192 192 192 192 3.401 3.580 3.367 3.372 655 541 881 1.108 805 1.072 1.499 1.712

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 7