RAAD VAN COMMISSARISSEN Drs. H.B. van Wijk, voorzitter Ir. J.J. Kaptein Prof. Dr. R.A.H. van der Meer DIRECTIE W.A.f.M. van der Heijden, voorzitter Ir. R.J. Kahlmann Ing. Th.L J. Zitman

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 6