Jaarverslag 1992 FGH BANK N.V. Verslag over het boekjaar 1992 uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op dinsdag 25 mei 1993 te Utrecht. FGH BANK N.V. Leidseveer 50, Postbus 2244, 3500 GE Utrecht. De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister KvK Amsterdam nr. 50.662.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 3