TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE GROEPS WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1992 (X f 1.000) 1992 Salarissen, pensioenen en sociale lasten Salarissen, pensioenen en sociale lasten 27.143 24 Het gemiddeld aantal werknemers dat gedurende het boekjaar bij FGH (incl. geconsolideerde groepsmaatschappijen) werkzaam was, bedroeg 264 (1991: 268). De bezoldiging van bestuurders en pensioenuitkeringen aan voormalige bestuurders bedroegen f 1,5 mln. (1991: f 1,9 mln.). De beloning van commissarissen was f 0,1 mln. (1991: f 0,1 mln.). Het aantal commissarissen was op 31 december: 3. Andere lasten Algemene kosten Andere lasten 10.006 4.173 14.179 Afschrijving op vaste activa Gebouwen in eigen gebruik 109 Inventaris 2.084 2.193 Belastingen 31.092 Deze post betreft de op het boekjaar drukkende belasting over het in de winst- en verliesrekening verantwoorde 'Bruto resultaat', rekening houdend met fiscaal niet dan wel beperkt aftrekbare bedragen. 1991 26.524 9.446 1.476 10.922 79 1.890 1.969 22.214

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 26