Toelichting bij de afzonderlijke posten van de groeps winst- en verliesrekening over 1992 (x f 1.000) 1992 1991 Interestbaten - Periodieke baten 531.379 521.809 - Eenmalige baten 21.416 21.889 552.795 543.698 Onder 'Eenmalige baten' zijn verantwoord de uit de kredietverlening voortvloeiende commissiebaten, zoals afsluitcommissie, verlengingscommissie en vergoeding voor vervroegde aflossing. Provisie 3.864 2.858 Onder 'Provisie' zijn opgenomen alle commissie-opbrengsten, niet vallende onder interestbaten. Exploitatie onroerend goed Huuropbrengsten Exploitatiekosten 1.003 253 (249) (60) 754 193 Andere baten Overige baten 5.944 4.949 Interestlasten - Periodieke lasten 441.060 421.428 - Eenmalige lasten 1 160 725 442.220 422.153 Onder 'Eenmalige lasten' zijn verantwoord de kosten verbonden aan het aantrekken van middelen, zoals provisie, noteringskosten alsmede druk- en advertentiekosten.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 25