(x f 1.000) Vennootschappelijke balans Groepsbalans 1992 1991 1992 1991 Deposito's Resterende looptijd 1 jaar Resterende looptijd 1 jaar 594.331 43.214 513.620 0 586.179 35.272 443.899 0 637.545 513.620 621.451 443.899 Crediteuren Hieronder zijn tevens opgenomen: Overige voorzieningen Voorziening verkoopresultaten 5.199 9.511 6.615 9.511 5.210 9.511 9.208 9.511 De voorzieningen zijn overwegend lang te noemen. Bankiers Terstond opeisbare tegoeden Niet terstond opeisbare tegoeden 0 671.014 329 570.387 0 1.712.066 329 1.498.939 671.014 570.716 1.712.066 1.499.268 Overige opgenomen gelden Resterende looptijd 1 jaar 88.850 37.960 88.850 37.960 Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties Aan derden afgegeven garanties 23.286 64.447 23.286 64.447 Garanties ten behoeve van deelnemingen 929.525 706.748 0 0 Aan derden afgegeven garanties ten behoeve van Transveer B.V. 862.972 1.241.358 862.972 1.241.358 Af: gedekt door contragaranties (862.972) (1.241.358) (862.972) (1.241.358) 952.811 771.195 23.286 64.447

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 23