TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE- EN DE GROEPSBALANS (x f 1.000) 1992 1991 Achtergestelde leningen 1 Postbank N.V. 92.292 92.292 2 AEGON N.V. 100.000 100.000 192.292 192.292 Hl mm Ad 1 Deze, in 1986 geplaatste lening, is zodanig achtergesteld, dat deze naar de maatstaven van De Nederlandsche Bank N.V., als aansprakelijk vermogen geldt. De conversierechten op deze achtergestelde lening van Postbank N.V., met een rente van acht procent (8%), zijn vervallen. Deze lening zal op termijn door AEGON N.V. worden overgenomen. Aflossing kan elk moment plaatsvinden daar AEGON N.V. de meerderheid van de som van de geplaatste gewone aandelen en de cumulatief preferente aandelen A bezit. De uiterlijke aflossingsdatum ligt in het elfde jaar na stortingsdatum. Ad 2 Deze, in 1986 geplaatste lening, met een rente van 7%, is zodanig achtergesteld dat deze, naar de maatstaven van De Nederlandsche Bank N.V., als aansprakelijk vermogen geldt. (x f 1.000) Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen Pandbrieven Onderhandse leningen Overigen Hieronder begrepen opgenomen gelden van deelnemingen De aflossingen in het komende jaar bedragen De onder deze posten begrepen opgenomen gelden van de moedermaatschappij met een looptijd van meer dan 1 jaar Spaargelden Resterende looptijd 1 jaar Resterende looptijd 1 jaar Vennootschappelijke balans Groepsbalans 1992 1991 1992 1991 101.671 2.763.828 465.946 200.869 2.532.734 550.907 136.487 2.770.098 466.131 253.734 2.538.334 546.645 3.331.445 3.284.510 3.372.716 3.338.713 0 5.132 4.970 0 856.007 828.619 876.782 869.730 1.832.732 1.923.621 1.832.732 1.923.621 7.031 3.640 3.000 2.963 7.235 3.843 3.000 2.963 10.671 5.963 11.078 5.963

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 22