TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE- EN DE GROEPSBALANS (X f 1.000) Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 525 mln. en is verdeeld in aandelen met een nominale waarde van f 10,00 en wel als volgt: f 125 mln. gewone aandelen f 200 mln. cumulatief preferente aandelen A f 200 mln. cumulatief preferente aandelen B Van de gewone aandelen is f 35,795 mln. en van de preferente aandelen A is f 135 mln. geplaatst en volgestort. Het verloop van het aandelenkapitaal is als volgt: Gewoon Preferent 1992 1991 - Maatschappelijk kapitaal Stand 1 januari - 31 december 125.000 400.000 525.000 525.000 - Geplaatst en gestort kapitaal Stand 1 januari - 31 december 35.795 135.000 170.795 170.795 19 1992 1991 Reserves Agioreserve 74.865 74.865 Wettelijke reserve 37.775 29.087 Overige reserves 336.254 324.415 Reserve koersverschillen (11.140) (23.999) 437.754 404.368 Het mutatie-overzicht luidt als volgt: reserve agio wettelijke overige koers- reserve reserve reserves verschillen totaal Stand 1 januari 1992 74.865 29.087 324.415 (23.999) 404.368 Mutaties boekjaar: - saldo valutaverschillen 12.859 12.859 - resultaat boekjaar 9.035 22.292 31.327 - preferent dividend (10.800) (10.800) - winstuitkeringen (347] 347 0 Stand 31 december 1992 74.865 37.775 336.254 (11.140) 437.754 De agioreserve is fiscaal erkend.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 21