TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE- EN DE GROEPSBALANS (X f 1.000) Intrinsieke waarde aan begin boekjaar Mutaties: - nieuwe en uitbreiding bestaande deelnemingen - overige resultaten - winstuitkeringen - verkoop van deelnemingen - overige verschillen Intrinsieke waarde aan einde boekjaar in de overige verschillen zijn opgenomen valutakoersverschillen alsmede op de deelnemingen getroffen voorzieningen. Vennootschappelijke balans 1992 1991 1992 336.760 272.684 90.781 39.160 89.922 0 4.682 19.261 3.571 (27.137) (6.305) (45) (30.345) (13.334) 17.444 (38.802) 18.864) 340.564 336.760 72.109 Onroerende goederen en inventaris Onroerende goederen voor eigen gebruik 486 Onroerende goederen niet voor eigen gebruik 40.021 Inventaris 3.733 3.369 4.468 3.733 3.369 44.975 onroerende goederen Inventaris Verloop van de boekwaarde: eigen niet eigen gebruik gebruik Saldo begin boekjaar 1.238 103.004 4.493 Aankopen/uitbreidingen 2.153 79.596 3.505 Verkopen (2.817) (154.370) (1.384) Overige mutaties 21 11.791 (62) Afschrijvingen (109) (2.084) 486 40.021 4.468 Cumulatieve bedragen: Aanschafwaarde 546 43.330 11.731 Afschrijving/herwaardering (60) 13.309) (7.263) 486 40.021 4.468 Groepsbalans 1991 89.656 283 4.802 (50) (794) (3.116) 90.781 1.238 103.004 4.493 108.735 totaal 108.735 85.254 (158.571) 11.750 (2.193) 44.975 55.607 (10.632) 44.975

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 20