Toelichting bij de afzonderlijke posten van de vennootschappelijke- en de groepsbalans De grondslagen voor de waardering van deelnemingen en de overige grondslagen van de wijze waarop het eigen vermogen en het resultaat zijn bepaald, zijn voor de vennootschappelijke en groeps- jaarrekening gelijk. Derhalve zijn het eigen vermogen en het resultaat gelijk. (x f 1.000) Vennnootschappalijke balans Groepsbalans 16 1992 1991 1992 1991 Kas en daggeldleningen De onder dit hoofd opgenomen bedragen betreffen o.a. daggeldleningen aan kredietinstellingen 69.034 4.015 68.585 29.680 Bankiers Terstond opeisbare tegoeden Niet terstond opeisbare tegoeden 4.735 150.000 16.217 150.000 12.910 177.408 26.476 150.000 154.735 166.217 190.318 176.476 Effecten Obligaties Nederlandse overheid (genoteerd) 13.554 10.065 13.554 10.065 Overige obligaties en aandelen (niet genoteerd) 43.034 15.136 43.034 15.136 56.588 25.201 56.588 25.201 Alle effecten behoren tot de handelsportefeuille. Vorderingen op of onder garantie van de overheid Alle vorderingen vallen op of onder garantie van de Nederlandse overheid 337.699 343.029 338.009 343.029

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 18