Groeps winst- en verliesrekening over 1992 (x f 1.000) 1992 1991 Interestbaten - Periodieke baten - Eenmalige baten 531.379 21.416 521.809 21.889 552.795 543.698 3.864 2.858 Provisie 4.797 4.802 Resultaat deelnemingen Exploitatie onroerend goed 754 5.944 193 4.949 Andere baten 568.154 556.500 Interestlasten - Periodieke lasten - Eenmalige lasten 441.060 1.160 421.428 725 442.220 422.153 27.143 26.524 Salarissen, pensioenen en sociale lasten Andere lasten 14.179 2.193 10.922 1.969 Afschrijving op vaste activa 485.735 461.568 Totaal lasten 82.419 94.932 Bruto resultaat Toevoeging aan de 120.000) (22.500) voorziening algemene bedrijfsrisico's 62.419 72.432 Resultaat vóór belastingen (31.092) (22.214) Belastingen 31.327 50.218 Netto groepsresultaat

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 15