Groepsbalans per 31 december 1992 (na resultaatbestemming) 1992 1991 Activa Kas en daggeldleningen 68.585 29.680 Bankiers 190.318 176.476 Effecten 56.588 25.201 Vorderingen op of onder garantie van de overheid 338.009 343.029 Debiteuren 6.287.984 5.756.744 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 96.615 117.085 Onroerende goederen en inventaris 44.975 108.735 7.083.074 6.556.950 Passiva Kapitaal -geplaatst en gestort 170.795 170.795 Reserves 437.754 404.368 Groepsvermogen 608.549 575.163 Achtergestelde leningen 192.292 192.292 Aansprakelijk vermogen 800.841 767.455 Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen 3.372.716 3.367.202 Spaargelden 11.078 5.963 Deposito's 621.451 443.899 Crediteuren 475.440 430.925 Bankiers 1.712.066 1.499.268 Overige opgenomen gelden 88.850 37.960 Overige passiva 632 4.278 7.083.074 6.556.950 Verplichting wegens verstrekte borgtochten en garanties 23.286 64.447 Verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke faciliteiten 344.671 340.337

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 14