Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 1992 (x f 1.000) 1992 1991 Resultaat uit deelnemingen 4.685 19.261 Overige baten 75.903 75.286 Bruto resultaat 80.588 94.547 Toevoeging aan de voorziening algemene bedrijfsrisico's (20.000) (22.500) Resultaat vóór belastingen 60.588 72.047 Belastingen (29.261) (21.829) Nettoresultaat 31.327 50.218

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 13