Jaarrekening 1992 FGH BANK N.V. en haar dochtermaatschappijen Balans en winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans per 31 december 1992 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 1992 Groepsbalans per 31 december 1992 Groeps winst- en verliesrekening over 1992 Toelichting Algemeen Grondslagen voor consolidatie Grondslagen voor de waardering en resultatenbepaling Toelichting bij de afzonderlijke posten van de vennootschappelijke- en de groepsbalans Toelichting bij de afzonderlijke posten van de groeps winst- en verliesrekening over 1992

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 11