Raad van Commissarissen Mr. Ph.C.M. van Campen, voorzitter Mr. P.M.H. van Boven Drs. A.W.J. Caron Ir. J. Loopuyt Mr. Ph.A.J. Mees E.G. Stijkel Raad van Bestuur Mr. J. de Wilde, voorzitter Mr. J.W. van Dijk G.J. Jansen A.C. van Uchelen Secretaris van de vennootschap Drs. A.B. de Stigter, c.n. Controller Drs. G.J. van Zadelhoff, R.A. Interne Accountant G.H. Schuerhoff, R.A. Actieve Financiering Drs. A. Adriaansen, directeur V. G. Kalma, directeur bijzondere financieringen Mr. H.L. Abbenhuis W. A.J.M. van der Heijden Passieve Financiering 0. Bijl, directeur Vastgoed Jhr. J.A. van Geen, directeur J.C. Coster Mr. G.J. Hartog W. Schön Ing. C. Voet Buitenland R.M. Kasteel, directeur 4

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 6