Inhoud 4 Functionarissen 7 Preadvies van de raad van commissarissen 8 FGH concern 10 Kerncijfers 13 Verslag van de raad van bestuur Jaarrekening Friesch-Groningsche Hypotheekbank en aangesloten banken 28 Geconsolideerde resultatenrekening 29 Geconsolideerde balans 30 Toelichting Vastgoedmaatschappijen en andere diversificaties 38 Gecombineerde resultatenrekening 39 Gecombineerde balans 40 Toelichting Friesch-Groningsche Hypotheekbank nv 48 Resultatenrekening 49 Balans 51 Accountantsverklaring 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 5