Acco u n ta n tsve r kl a r i n g Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank nv, waarin begrepen de geconsolideerde jaarrekening van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank en aangesloten banken de gecombineerde jaarrekening van de vastgoedmaatschappijen en andere diversificaties, de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 1978 en van het resultaat over 1978 getrouw weergeeft. Amsterdam, 13 maart 1979 Van Dien Co G.G.M. Bak Registeraccountant 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 53