Balans per 31 december 1978 Na winstverdeling Actief Aandeelhouders nog te storten Gebouwen en inventaris Deelnemingen in aangesloten banken Overige deelnemingen Hypothecaire leningen Vorderingen en transitoria Effecten Geldmiddelen Passief Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Opgenomen gelden Crediteuren en transitoria Rekeningen-courant aangesloten banken Winstuitkeringen 1978 1977 3.659.000 5.120.000 3.679.000 20.829.000 182.794.000 5.139.517.000 177.674.000 1.464.000 150.802.000 20.828.000 164.376.000 3.933.050.000 126.874.000 1.468.000 143.696.000 ƒ5.676.739.000 ƒ4.399.091.000 22.950.000 271.454.000 1.420.000 4.891.967.000 473.463.000 22.950.000 235.435.000 1.980.000 3.720.520.000 383.570.000 5.775.000 9.710.000 27.864.000 6.772.000 ƒ5.676.739.000 ƒ4.399.091.000 49

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 51