Resultatenrekening over 1978 Interest hypothecaire leningen Interest effecten, kasgeld leningen, etc. Provisie en vergoeding voor vervroegde aflossing Interest opgenomen gelden Interest rekeningen-courant 353.120.000 aangesloten banken 3.627.000 Dienst opgenomen gelden 7.260.000 Algemene kosten 20.592.000 Afschrijvingen 809.000 Bedrijfsresultaat Diverse baten en lasten Bruto resultaat Bruto resultaat deelnemingen Winstsaldo vóór vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Toevoeging aan reserves 37.715.000 voor algemene risico's 10.352.000 Netto concernwinst Ingehouden bij deelnemingen Beschikbare winst Winstverdeling (conform artikel 36 der statuten): Toevoeging aan open reserves Winstuitkeringen 1978 1977 419.509.000 304.990.000 4.904.000 4.921.000 37.576.000 32.321.000 461.989.000 253.890.000 342.232.000 3.895.000 364.007.000 6.905.000 264.690.000 97.982.000 18.190.000 77.542.000 21.401.000 439.000 18.629.000 76.581.000 58.913.000 1.345.000 76.581.000 60.258.000 15.251.000 21.337.000 91.832.000 81.595.000 33.894.000 48.067.000 9.464.000 43.358.000 43.765.000 38.237.000 10.055.000 14.465.000 33.710.000 23.772.000 24.000.000 17.000.000 9.710.000 6.772.000 33.710.000 23.772.000 48

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 50