(vervolg) Effecten 1978 1,740.000 Betreft baisse-positie Van Haften Co nv Minderheidsbelangen 307.000 Betreft het aandeel van derden in het eigen vermogen, inclusief de vervangingsreserve Hypotheken o/g en leningen Hypotheken o/g 226.815.000 Onderhandse leningen 93.308.000 De gemiddelde interest bedroeg per 31 december Van bovengenoemde schulden is aflosbaar in 1979:/ 2.456.000. 320.123.000 9,0% Crediteuren en transitoria Schulden inzake lopende effecten-transacties Crediteuren Bankiers Belastingen Transitoria 44.209.000 64.018.000 9.087.000 556.000 12.745.000 130.615.000 Overige verplichtingen Gemeenschappelijk Eigendom bv heeft langlopende verplichtingen uit hoofde van huurcontracten van ca. 1.400.000 per jaar. De gemiddelde looptijd van deze contracten bedraagt ca. 7 jaar. 1977 3.546.000 707.000 206.637.000 44.276.000 250.913.000 9,1% 53.077.000 46.806.000 223.000 900.000 6.778.000 107.784.000 45

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 47