(vervolg) Deelnemingen Deelnemingen Vorderingen 1978 50.071.000 9.963.000 60.034.000 Deze deelnemingen betreffen ondernemingen in wier kapitaal voor 50 procent of minder wordt deelgenomen. De deelnemingen zijn opgenomen tegen kostprijs. De intrinsieke waarde - op basis van waarderingsgrondslagen zoals bij de FGH worden toegepast - bedroeg aan het begin van het boekjaar Bij: Nieuwe en uitbreiding van 62.298.000 bestaande deelnemingen 4.873.000 Ingehouden winst deelnemingen 1.613.000 Af: 68.784.000 Verkoop van deelnemingen Door consolidatie na het verwerven van een meerderheidsbelang Intrinsieke waarde aan het 1 einde van het boekjaar Leningen u/g en kredieten 68.784.000 Door hypotheken gedekte vorderingen 422.000 Overige vorderingen 49.981.000 Effecten 50.403.000 Effecten Gemeenschappelijk Eigendom bv Effecten Van Haften Co nv 27.347.000 (hausse-positie) 3.285.000 Vorderingen en transitoria 30.632.000 Vorderingen inzake lopende effecten-transacties 65.363.000 Termijn debiteuren 1.873.000 Overige debiteuren 38.532.000 Transitoria 6.375.000 43 112.143.000 1977 45.278.000 4.924.000 50.202.000 56.048.000 5.656.000 7.498.000 69.202.000 4.604.000 2.300.000 62.298.000 1.931.000 33.699.000 35.630.000 27.347.000 10.320.000 37.667.000 68.048.000 1.341.000 31.504.000 2.173.000 103.066.000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 45