Gecombineerde balans per 31 december 1978 Na winstverdeling 1978 1977 Actief Vastgoed in exploitatie Vastgoed in ontwikkeling Inventaris Deelnemingen Leningen u/g en kredieten Effecten Vorderingen en transitoria Liquide middelen Passief 305.488.000 97.010.000 616.000 60.034.000 50.403.000 30.632.000 112.143.000 2.796.000 659.122.000 271.618.000 50.912.000 790.000 50.202.000 35.630.000 37.667.000 103.066.000 1.972.000 551.857.000 Kapitaal en reserves 61.090.000 51.035.000 Vervangingsreserve 77.927.000 75.963.000 Voorzieningen 29.031.000 26.688.000 Effecten 1.740.000 3.546.000 Minderheidsbelangen 307.000 707.000 Hypotheken o/g en leningen 320.123.000 250.913.000 Crediteuren en transitoria 130.615.000 107.784.000 Friesch-Groningsche Hypotheek bank in rekening-courant 36.777.000 33.877.000 Dividend 1.512.000 1.344.000 659.122.000 551.857.000 39

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 41