Jaarverslag 1978 FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK Friesch-Groningsche Hypotheekbank Hoofd kantoor Herengracht 433 Postbus 773, 1000 AT Amsterdam Telefoon 020-221272 Telex 16702 Postgiro 23145 Verslag over het boekjaar 1978 uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 26 april 1979 te Amsterdam.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 3