Voorzieningen De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht. De voorziening betreft het getaxeerde bedrag van de per 1 januari verschuldigde koopsom voor aanpassing van pensioenen en de reserve benodigd voor enkele vóór 1953 gepensioneerden. 1.420.000 1.980.000 Opgenomen gelden Pandbrieven Onderhandse leningen op ƒ2.925.925.000 ƒ2.322.584.000 schuldbekentenis 1.918.259.000 1.323.052.000 Overige opgenomen gelden 72.500.000 102.000.000 Crediteuren en transitoria ƒ4.916.684.000 ƒ3.747.636.000 Lopende interest van pand- brieven en schuldbekentenissen Vooruitontvangen interest en aflossingen voor hypothecaire 225.443.000 173.542.000 leningen 110.761.000 67.433.000 Overige transitoria Ingehouden op hypothecaire 47.280.000 33.388.000 leningen 29.185.000 54.126.000 Vennootschapsbelasting 9.963.000 16.962.000 Crediteuren 52.595.000 40.211.000 475.227.000 385.662.000 Winstuitkeringen Dividend 9.410.000 6.472.000 Tantièmes commissarissen 300.000 300.000 9.710.000 6.772.000 35

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 37