Actief (vervolg) 1978 1977 Kredieten Winschoter Credietbank f 41.683.000 Deze kredieten zijn gedekt door hypotheek en/of andere adequate zekerheid. Vorderingen en transitoria Lopende interest van hypothecaire leningen en kredieten Overige transitoria Dividend vastgoed- maatschappijen Debiteuren 138.470.000 18.207.000 1.512.000 19.215.000 177.404.000 Effecten 1.470.000 De effecten zijn gewaardeerd tegen de aankoopprijs. De waarde volgens de koers van de laatste beursdag in 1978 bedroeg 3.096.000. 22.306.000 92.640.000 19.790.000 1.344.000 12.844.000 126.618.000 1,474.000 Geldmiddelen 150.802.000 143.696^000 Betreft kassaldi en rekening- courantsaldi bij bank- en giro- instellingen, alsmede 72.482.000 (vorig jaar 101.801.000) op korte termijn uitgezette middelen. 33

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 35