I 1.000 I Geconsolideerde balans Gebouwen en inventaris 1978 1977 Gebouwen: kosten van aankoop en stichting toegepaste afschrijvingen 4.544.000 3.899.000 4.544.000 3.899.000 Inventaris 645.000 3.130.000 645.000 3.150.000 3.775.000 3.795.000 Op de aanschaffingswaarde van gebouwen en inventaris wordt afgeschreven naar evenredigheid van de gebruiksduur. De gebouwen zijn alle af geschreven tot de aanschaffings waarde van de grond. De taxatiewaarde per 31 december 1978 bedraagt 12.200.000. 1977 I 1.000 .000 .000 31

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 33