Geconsolideerde balans per 31 december 1978 Na winstverdeling 1978 Actief Aandeelhouders nog te storten Gebouwen en inventaris Deelnemingen Hypothecaire leningen Kredieten Winschoter Credietbank Vorderingen en transitoria Effecten Geldmiddelen 3.775.000 182.794.000 5.139.517.000 41.683.000 177.404.000 1.470.000 150.802.000 ƒ5.697.445.000 Passief Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Opgenomen gelden Crediteuren en transitoria Winstuitkeringen 22.950.000 271.454.000 1.420.000 4.916.684.000 475.227.000 9.710.000 5.697.445.000 1977 5.120.000 3.795.000 164.376.000 3.933.050.000 22.306.000 126.618.000 1.474.000 143.696.000 ƒ4.400.435.000 22.950.000 235.435.000 1.980.000 3.747.636.000 385.662.000 6.772.000 ƒ4.400.435.000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 31