Geconsolideerde resultatenrekening over 1978 1978 1977 Interest hypothecaire leningen Interest effecten, 420.110.000 305.384.000 kasgeldleningen, etc. Provisie en vergoeding voor 4.906.000 4.922.000 vervroegde aflossing 37.576.000 462.592.000 32.321.000 342.627.000 Interest opgenomen gelden 353.903.000 254.750.000 Dienst opgenomen gelden 7.260.000 361.163.000 6.905.000 261.655.000 101.429.000 80.972.000 Algemene kosten 23.661.000 20.978.000 Afschrijvingen 809.000 24.470.000 439.000 21.417.000 Bedrijfsresultaat 76.959.000 59.555.000 Diverse baten en lasten 1.345.000 Bruto resultaat 76.959.000 60.900.000 Bruto resultaat deelnemingen 14.873.000 20.695.000 Winstsaldo vóór vennootschapsbelasting 91.832.000 81.595.000 Vennootschapsbelasting Toevoeging aan reserves voor 37.715.000 33.894.000 algemene risico's 10.352.000 48.067.000 9.464.000 43.358.000 Netto concernwinst 43.765.000 38.237.000 Ingehouden bij deelnemingen 10.055.000 14.465.000 Beschikbare winst 33.710.000 23.772.000 Winstverdeling (conform artikel 36 der statuten): Toevoeging aan open reserves 24.000.000 17.000.000 Winstuitkeringen 9.710.000 6.772.000 33.710.000 23.772.000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 30