Friesch-Groningsche Hypotheekbank en aangesloten banken Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde balans Toelichting Aangesloten banken: Algemeene Friesche Hypotheekbank nv Bataafsche Hypotheekbank nv Nederlandsche Hypotheekbank nv Rotterdamsche Hypotheekbank nv Winschoter Credietbank voor Onroerende Zaken nv 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 29