- 9 ËBS ofl Groningen 764 Hypotheken 88 miljoen Friesland 249 Hypotheken 47 miljoen Drente 334 Hypotheken 51 miljoen (Noord-Hollana 3515 Hypothekei 948 miljoetPv' IJsselig|®|^^ènJ 32y|ffi nS miljoen Overijssel 1116 Hypotheken 164 miljoen Utrecnr s -J386 Hypothekei 505 miljoen Gelderland 2549 Hypotheken 459 miljoen Zuid-Holland 15215 Hypotheken 2218 miljoen Noord-Brabant 3050 Hypotheken 465 miljoen Limburg 540 Hypotheken 149 miljosri- Uitstaande bedragen percentueel herleid. Zuid-Hollan^B Noord-Holland Utrecht fioord-Brabant Gelderland Overijssel Limburg Groningen Zee\arÊÊM Drente Friesland IJsselmeerpolders 1978 42,8 18,| 8.9 8.9 9B 2.9 tt 1,4 1,0 Q.9 0,3 1977 41.8 19fi'. 12.8 7,7 7,9 s 3.1 2.1 ism 0,9 Uitstaand bedrag aan hypotheken en Éredieten per provincie Ultimo 1978i| 100% 100%

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 19