Rendement laatste 3 staatsleningen De koersontwikkeling t.o.v. Hfl. van de (groene lijn) en DM (blauwe lijn) toont de invloed aan op het rendement van de laatste 3 staatsleningen (rode lijn).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 16