FGH concern Financieringsbedrijf Friesch-Groningsche Hypotheekbank nv Algemeene Friesche Hypotheekbank nv 100% Bataafsche Hypotheekbank nv 100% Nederlandsche Hypotheekbank nv 100% Rotterdamsche Hypotheekbank nv 100% Winschoter Credietbank voor Onroerende Zaken nv 100% bv Financieringsmaatschappij voor Bouwprojecten ABN/FGH 25% ABN 75% v.o.f. Bank voor Hypothecaire Financiering 50% Bank voor de Bouwnijverheid 50% Algemene Bouwkredietbank bv 331% Bank voor de Bouwnijverheid 33i% S/avenburg's Bank 33i%

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 10