Aangesloten banken Vastgoedmaatschappijen en andere diversificaties Algemeene Friesche Hypotheekbank n.v. Bataafsche Hypotheekbank n.v. Nederlandsche Hypotheekbank n.v. Rotterdamsche Hypotheekbank n.v. Winschoter Credietbank voor Onroerende Zaken n.v. n.v. Gemeenschappelijk Eigendom en dochtermaatschappijen ‘E.F.G.’ 1 (Exploitatiemaatschappij Friesch-Groningsche) n.v. ‘E.F.G.’ 2 (Exploitatiemaatschappij Friesch-Groningsche) n.v. ‘E.F.G.’ 3 (Exploitatiemaatschappij Friesch-Groningsche) n.v. ‘E.F.G.’ 4 (Exploitatiemaatschappij Friesch-Groningsche) n.v. ‘E.F.G.’ 5 (Exploitatiemaatschappij Friesch-Groningsche) n.v. Van Haften Co. n.v.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 5