Inhoud Kerncijfers 6 Indexcijfers 7 Preadvies van de raad van commissarissen 8 Verslag van de raad van bestuur 9 Jaarrekening: Friesch-Groningsche Hypotheekbank en aangesloten banken: Geconsolideerde resultatenrekening 18 Geconsolideerde balans 19 Toelichting 20 Vastgoedmaatschappijen en andere diversificaties: Gecombineerde resultatenrekening 28 Gecombineerde balans 29 Toelichting 30 Friesch-Groningsche Hypotheekbank n.v.: Resultatenrekening 38 Balans 37 Accountantsverklaring 39 2

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 4