Friesch-Groningsche Hypotheekbank Verslag over het boekjaar 1972 uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 16 april 1973 te Amsterdam 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 3