Balans per 31 december 1972 f f 10.211.000 f f 1.426.769.000 f 18.360.000 f 18.360.000 f 1.616.287.000 f 1.426.769.000 Actief Na winstverdeling Aandeelhouders nog te storten Gebouwen en inventaris Deelnemingen in aangesloten banken Overige deelnemingen Hypothecaire leningen Vorderingen en transitoria Effecten Geldmiddelen 1972 1971 9.002.000 2.238.000 2.876.000 8.056.000 8.056.000 57.892.000 52.176.000 1.425.070.000 1.245.013.000 33.259.000 31.092.000 3.420.000 2.703.000 77.350.000 74.642.000 1.616.287.000 Passief Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Opgenomen gelden Crediteuren en transitoria Rekeningen-courant aangesloten banken Winstuitkeringen 45.722.000 155.000 1.341.769.000 153.273.000 53.885.000 3.123.000 39.346.000 187.000 1.190.025.000 116.129.000 59.891.000 2.831.000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 39