f 113.555.000 fl f 135.000.000 f 31.387.000 f 33.980.000 oo f 140.000.000 f 15.242.000 870.000 f 16.112.000 Gecombineerde balans I- Actief 1972 rd Vastgoed in exploitatie Kosten van aankoop en stichting, verminderd met een in 1937 toegepaste P- waardevermindering Toegepaste afschrijvingen 9.843.000 103.712.000 *P De totale waarde van het vastgoed in r exploitatie op basis van marktwaarde bedraagt le Vastgoed in ontwikkeling Opgenomen tegen kosten van aankoop en stichting, doch niet hoger dan markt- waarde 34.106.000 De lopende verplichtingen met betrekking tot ontwikkelings-projecten per balansdatum bedragen ƒ43.400.000. Deelnemingen Deelnemingen Vorderingen 2.593.000 71 00 Deze deelnemingen betreffen 00 ondernemingen in wier kapitaal voor 00 50 procent of minder wordt deel- genomen. De deelnemingen zijn opgenomen tegen 00 kostprijs, welke nagenoeg overeenkomt 00 met de intrinsieke waarde volgens de balansen van de deelnemingen. De mutaties betreffen uitbreiding van bestaande deelnemingen en verwerving van enkele nieuwe deelnemingen. 1971 f 115.619.000 9.103.000 106.516.000 f 14.168.000 31

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 33