f 1.063.037.000 318.456.000 f 1.011.783.000 220.523.000 f 1.381.493.000 f 1.232.306.000 f 155.526.000 f 118.505.000 f 49.099.000 f 32.867.000 f 2.950.000 f 2.673.000 f 25 1971 .000 .000 .000 .000 000 000 000 000 000 Passief (vervolg) 1972 1971 Opgenomen Geiden Pandbrieven Onderhandse leningen op schuldbekentenis Crediteuren en transitoria Hierin zijn begrepen: Ingehouden op hypothecaire leningen Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen en overige transitoria Vennootschapsbelasting 71.059.000 3.240.000 65.994.000 2.878.000 Winstuitkeringen Dividend Tantièmes commissarissen 173.000 158.000 3.123.000 f 2.831.000 500

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 27