f 14.915.000 41.476.000 2.055.000 f 14.899.000 35.747.000 1.108.000 f 58.446.000 f 51.754.000 f 51.754.000 5.350.000 f 47.413.000 4.350.000 f 58.446.000 f 51.763.000 9.000 f 58.446.000 f 51.754.000 f 155.000 f 187.000 Passief (vervolg) 1972 1971 Statutaire reserves Extra reserves Reserve voor koersverschillen De reserves bedroegen op 1 januari Bij: uit de winst koerswinst op effecten bijzondere bate 947.000 395.000 Af: koersverlies op effecten Aan de extra reserves werd, naast een dotatie uit de winst, een bedrag van f395.000 toegevoegd, zijnde de boek winst (na aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting) behaald bij de verkoop van enkele panden. Teneinde de vergelijkbaarheid van de resultatencijfers met die van vorige jaren te handhaven werd deze incidentele bate rechtstreeks naar deze reserves over geboekt en dus niet in de winst verantwoord. Voorzieningen Deze post dient tot dekking van de verplichtingen aan vóór 1953 gepensioneerden. De overige pensioenverplichtingen zijn ondergebracht in de ‘Stichting Pensioen fonds Concern Friesch-Gronlngsche Hypotheekbank’. 24

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 26