f 1.245.013.000 f 1.573.653.000 f 1.403.768.000 f 1.245.013.000 Actief (vervolg) 1972 1971 betaling van het preferente aandelen kapitaal, als met een dividenduitkering van f672.000 ten laste van de in de n.v. Gemeenschappelijk Eigendom aan wezige reserve. De toeneming van de post ‘overige deel nemingen’ houdt verband met de uit breiding van de participatie in een bestaande deelneming. Hypothecaire leningen Kredieten Winschoter Credietbank De saldi der uitstaande leningen, welke alle door hypotheek zijn gedekt, zijn op genomen voor de nominale waarde. In het bedrag der hypothecaire leningen is begrepen een bedrag van f271.100.000 (vorig jaar f152.327.000) wegens hypotheken verstrekt aan vastgoed- maatschappijen, waarin direct of indirect wordt deelgenomen. Het verloop van de hypothecaire portefeuille was: Hypothecaire portefeuille 1 januari Sluitingen Aflossingen f 1.125.850.000 328.640.000 277.918.000 148.583.000 158.755.000 f 1.425.070.000 f 8.762.000 f 5.114.000 Deze kredieten zijn gedekt door hypotheek en/of andere adequate zekerheid. 22

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 24